Ekobyn i Baskemölla

byggnader

äpple

havet
byn

Ekobyn i Baskemölla, 272 94 Simrishamn, Sweden. Email: ........@.............. . Tele: ....................... . Fax: .............................. .
Från Simrishamn: Väg 9 mot Kristianstad. Efter 5km höger mot Baskemölla.
I Baskemölla, vänster mot Gladsax. Efter ca.400m, grusväg till vänster.